Skatepark Leidschendam, Nederland. Ontwerptekening voor skatepark Rhoon, Nederland. Urban Sport en kunst gaan heel goed samen. Skatepark in Didam, Nederland. Skateplaza in Bielefeld, Duitsland. Streetcourse in Rhoon, Nederland. Landelijke park- en tuinexpositie 2014 in Giessen, Duitsland. Boulder- en zitstenen in Amsterdam, Nederland.

Disclaimer

Grafisch ontwerp: In2vorm | Barchem
Bouw website & CMS: Sitework | Lochem

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat 2MOVE alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 2MOVE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
2MOVE behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2MOVE te kopiŽren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

2MOVE © 2014